Pojava usluga virtualnih brojeva (DID odnosno INO) pruža ljudima pristup lokalnim telefonskim brojevima u većini zemalja širom sveta. Naše kompanije zatim ove brojeve prosleđuju PSTN-u (Plain Old Telephone Sistem), VoIP-u ili VoIM uređajima bilo gde u svetu. U suštini, to znači da:

1. Međunarodni i međugradski telefonski pozivi obavljaju se s pozivaocem koji plaća samo lokalne tarife poziva. Na primer, vaša porodica živi u Vilniusu, Litvanija, ali vi živite u Londonu, Ujedinjeno Kraljevstvo. Želeli biste da vas porodica može nazvati, ali tarife na daljinu iz Litvanije veoma su skupe. Ako kupite litvanski DID, svako ko bi nazvao taj lokalni broj u Vilniusu, povezao bi se s vašim telefonom u Londonu, ali bi plaćao samo tarife lokalnog broja.

2. Možete da dodate telefonske brojeve u svoju telefonsku liniju tako da više ne budete ograničeni na jedan telefonski broj po liniji. Na primer, živite u Londonu, Ujedinjeno Kraljevstvo, ali imate porodicu u Vilniusu, Dublinu, SAD. Ako kupite DID brojeve u Vilniusu, Dublinu i SAD, svi koji biraju te lokalne brojeve bi se povezali na vaš telefon u Londonu, Ujedinjeno Kraljevstvo.

3. Konvencionalni telefonski pozivi mogu se prekinuti na ne-PSTN uređajima, po želji, na primer VoIP. Ovo ima poseban značaj za VoIP komunikaciju, jer omogućava osobama povezanim na tradicionalnu PSTN mrežu da zovu ljude spojene na VoIP mreže. Pored toga što ove osnovne funkcije virtualnih brojeva, postoje mnoge dodatne namene za lokalne brojeve. Na primer, razmotrite pitanje privatnosti. Ako korisnici postave klasifikovane reklame u novine i žele da potencijalni kupci kontaktiraju s njima bez objavljivanja sopstvenog, privatnog telefonskog broja, novine mogu da dobiju privremeni lokalni broj.