SIP je poseban VoIP telefon koji pruža tradicionalne funkcije poziva kao što su biranje, odgovaranje, odbijanje, zadržavanje, zadržavanje i prenos poziva. SIP telefoni se mogu implementirati kao hardverski uređaj ili kao softfon (aplikacija). IP telefon koristi Voice over IP tehnologiju koja omogućava telefonske pozive preko IP mreže, kao što je internet, umesto uobičajenog PSTN sistema.