Oprema nije potrebna. Servis se pokreće iz našeg sistema. U slučaju prenosa poziva, prenosimo pozive na bilo koji telefonski broj koji već imate. Ne morate ništa da menjate!