INO broj je telefonski broj bez direktno povezane telefonske linije. Obično se ovi brojevi programiraju da preusmeravaju dolazne pozive na jedan od unapred postavljenih telefonskih brojeva koje je odabrao klijent, fiksni, mobilni ili govorni putem IP adrese (programirane na vašem IP uređaju).