Usluge

Naše usluge

Naše usluge

Jedina aplikacija koja vam je potrebna!
Aplikacija Call.enter za jednostavnu konfiguraciju, upravljanje i sigurno raspoređivanje vaših VoIP usluga krajnjim korisnicima, bez obzira na njihovu lokaciju ili vrstu uređaja. Naša namenska globalna mreža dizajnirana je da bez odlaganja isporučuje vaše dolazne VoIP pozive na svim uređajima svih korisnika, uključujući desktop i mobilne aplikacije omogućavanjem funkcionalnosti putem push notifikacije. Inteligentna mreža neprestano nadgleda podatke i donosi odluke u realnom vremenu za automatsko prilagođavanje postavki, pronalaženje najkraćih ruta poziva i korišćenje moći transkripcije u oblaku za optimizaciju kvaliteta vašeg poziva.

Call.center je dostupan na više platformi operativnog sistema, uključujući iOS, Android i Windows, omogućavajući vam da instalirate i podesite ovu aplikaciju na bilo kom uređaju, gde god da krenete.

PBX (Private Branch Exchange) je privatna telefonska centrala koja se koristi u okviru kompanije ili organizacije.

Cloud PBX ili Virtualni PBX je privatna telefonska centrala koja je hostovana na našim serverima tako da korisnicima omogućava korišćenje svih servisa i funkcija bez prvobitnog ulaganja u hardver ili softver.

Namena

PBX telefonski sistem omogućava korisnicima da mogu komunicirati interno (unutar svoje kompanije) i eksterno (sa spoljnim svetom), koristeći različite komunikacione kanale. PBX vam takođe omogućava korišćenje više telefona (lokala) nego fizičkih telefonskih linija i omogućava besplatne pozive između korisnika. Pored toga, nudi funkcije kao što su transfer poziva (Call Transfer), govorna pošta (Voice Mail), snimanje poziva (Call Recording), interaktivni govorni automat (IVR), pozivne grupe (Ring Groups) konferencijske pozive (Conferences) i još mnogo toga.

Beneficije

Kod tradicionalnih PBX-ova obično ste ograničeni na određeni maksimalni broj spoljnih telefonskih linija i maksimalni broj internih telefonskih uređaja ili ekstenzija.

Prelazak na Cloud PBX donosi brojne prednosti i otvara nove mogućnosti, omogućavajući gotovo neograničen rast u pogledu telefonskih linija i ekstenzija i omogućava korišćenje naprednih funkcija koje su često previše skupe i teške za implementaciju sa tradicionalnom PBX-ovima. Pored toga, Cloud PBX nudi geografsku fleksibilnost koja omogućava zaposlenima da obavljaju pozive bilo gde i bilo kada. Ovo omogućava lak daljinski rad bez zavisnosti od lokacije.

DID

DID (Direct Invard Dialing) brojevi su zbirka spoljnih i unutrašnjih telefonskih brojeva dodeljenih kompaniji ili organizaciji.
Eksterni DID broj ili virtualni broj su lokalni fiksni ili mobilni brojevi iz različitih zemalja koji se dodeljuju korisnicima širom sveta.
SkyTel omogućava svojim klijentima globalno prisustvo pružajući lokalne brojeve iz preko 80 zemalja, dostavljajući pozive bilo gde u svetu.
Interni brojevi (ili lokali) su brojevi koji se koriste u kompaniji ili organizaciji za internu komunikaciju između odeljenja ili zaposlenih, bez obzira na njihov geografski položaj.

Upotreba
Virtuelni i lokalni brojevi u kombinaciji sa našom naprednom Cloud PBX tehnologijom mogu se koristiti za stvaranje neverovatnog niza naprednih usluga kao što su glasovni meniji, snimanje poziva, glasovna pošta, konferencije i još mnogo toga.
Sjajna upotreba virtualnih brojeva se npr. koristi u kompaniji koja ima kancelariju u jednoj zemlji, recimo Srbiji, ali pruža usluge kupcima i poslovnim partnerima u više zemalja, recimo Austriji, Italiji i Nemačkoj.
Dodavanjem lokalnih brojeva iz, na primer, Beča, Rima i Berlina, kompanija olakšava svojim kupcima i poslovnim partnerima da ih kontaktiraju lokalno i time stvaraju utisak multinacionalne prisutnosti.

Beneficije
Globalno prisustvo – uz telefonske brojeve iz više zemalja, kompanija će imati izgled i osećaj multinacionalne organizacije.
Povećano zadovoljstvo i lojalnost kupaca – za bilo koji posao, kupci vole da posluju sa lokalnim kompanijama i radije zovu lokalni telefonski broj. DID pruža lokalni broj nezavisno od lokacije preduzeća.
Isplativost – uz pomoć DID brojeva, kompanija može smanjiti troškove zaposlenih koji rade ili putuju u različite zemlje a moraju biti u kontaktu jedni sa drugima.

Proverite detaljan cenovnik i pokrivenost DID brojeva na stranici Cenovnik

DID (Direct Invard Dialing) brojevi su zbirka spoljnih i unutrašnjih telefonskih brojeva dodeljenih kompaniji ili organizaciji.
Eksterni DID broj ili virtualni broj su lokalni fiksni ili mobilni brojevi iz različitih zemalja koji se dodeljuju korisnicima širom sveta.
SkyTel omogućava svojim klijentima globalno prisustvo pružajući lokalne brojeve iz preko 80 zemalja, dostavljajući pozive bilo gde u svetu.
Interni brojevi (ili lokali) su brojevi koji se koriste u kompaniji ili organizaciji za internu komunikaciju između odeljenja ili zaposlenih, bez obzira na njihov geografski položaj.

Upotreba
Virtuelni i lokalni brojevi u kombinaciji sa našom naprednom Cloud PBX tehnologijom mogu se koristiti za stvaranje neverovatnog niza naprednih usluga kao što su glasovni meniji, snimanje poziva, glasovna pošta, konferencije i još mnogo toga.
Sjajna upotreba virtualnih brojeva se npr. koristi u kompaniji koja ima kancelariju u jednoj zemlji, recimo Srbiji, ali pruža usluge kupcima i poslovnim partnerima u više zemalja, recimo Austriji, Italiji i Nemačkoj.
Dodavanjem lokalnih brojeva iz, na primer, Beča, Rima i Berlina, kompanija olakšava svojim kupcima i poslovnim partnerima da ih kontaktiraju lokalno i time stvaraju utisak multinacionalne prisutnosti.

Beneficije
Globalno prisustvo – uz telefonske brojeve iz više zemalja, kompanija će imati izgled i osećaj multinacionalne organizacije.
Povećano zadovoljstvo i lojalnost kupaca – za bilo koji posao, kupci vole da posluju sa lokalnim kompanijama i radije zovu lokalni telefonski broj. DID pruža lokalni broj nezavisno od lokacije preduzeća.
Isplativost – uz pomoć DID brojeva, kompanija može smanjiti troškove zaposlenih koji rade ili putuju u različite zemlje a moraju biti u kontaktu jedni sa drugima.

Proverite detaljan cenovnik i pokrivenost DID brojeva na stranici Cenovnik

IVR

IVR (Interactive Voice Response) ili Interactivni Govorni Automat je tehnologija koja omogućava korisnicima komunikaciju sa telefonskim sistemom (PBX) koristeći DTMF (telefonske tonove) da budu usmereni na odgovarajuću osobu, odeljenje, informacije ili govornu poštu u pozivnom centru.

Namena

IVR sistemi imaju višestruku namenu a najčešća je automatizovano usmeravanje poziva u okviru kol centra.
Dobar primer je to kada korisnik nazove kablovskog operatera da se raspita o njihovim uslugama. IVR predstavlja pozivaocu različite mogućnosti kao što su opcije za razgovor sa operaterom o prodaji, korisničkoj podršci ili da presluša listu usluga.
Evo nekoliko drugih primera upotrebe IVR sistema:
– Stanja računa
– Usmjeravanje poziva
– Prosleđivanje poziva
– Selektivno traženje informacija
– i još mnogo toga
IVR sistemi se takođe mogu koristiti na složenije načine da se pojednostave procesi u svim kancelarijskim odeljenjima.

Beneficije

IVR tehnologija može pogodovati i velikim i malim preduzećima na mnogo načina
Ušteda vremena i novaca – IVR tehnologija može zameniti ljude u pružanju odgovora na često postavljana pitanja ili  najčešće tražene informacije – kao što su uputstva, sati rada itd.
Veće zadovoljstvo kupaca – IVR tehnologija eliminiše vreme čekanja na prihvatanje poziva.
Usluga 24/7 – IVR tehnologija može raditi bez ikakvih prekida i dostupna je za pružanje informacija pozivaocima kada god im zatreba.

Skytel Srbija pruža profesionalnu uslugu kreiranja i implementacije IVR-a na vašem PBX sistem. Kontaktirajte nas za više informacija.

Funkcija usmeravanja vremena omogućava vam da odredite gde pozivi treba da se preusmeravaju u određenim periodima dana i / ili u određene dane u nedelji. Mnoga preduzeća imaju zaposlenog osoblja koji je dostupan samo u određeno doba dana ili se nalazi u različitim vremenskim zonama. Na primer, možda imate pozivni centar koji radi tokom uobičajenog radnog vremena i drugi koji obrađuje pozive posle časova i vikendom.

Usmerivač vremena automatski će usmeravati pozive na osnovu odabranih podešavanja, uvelike povećavajući operativnu efikasnost vaše organizacije.

Upotreba glasa preko IP-a (VoIP) raste astronomski, što rezultira velikom infrastrukturom kojom postaje sve izazov za upravljanje. U ovom radu smo se fokusirali na upravljanje usmeravanjem poziva koje određuje kako se pozivi usmeravaju unutar VoIP infrastrukture, posebno za velike multi-site infrastrukture kao što su poslovne mreže.
Usmeravanje poziva može biti složeno zbog nekoliko faktora koji doprinose. Prvo, svaka web lokacija može samostalno upravljati i implementirati vlastite politike usmeravanja poziva. Drugo, može se koristiti širok spektar politika kao što su minimalni troškovi ili maksimalne performanse.
Postojeći alati za usmeravanje poziva pomažu u konfiguriranju ili instaliranju politika, ali ne pružaju sredstvo za razumevanje ili proveru politika koje su konfigurisane. U ovom radu predstavljamo alat za analizu i vizualizaciju za upravljanje smernicama za usmeravanje poziva pružajući konsolidovani prikaz koji olakšava zaključivanje o smernicama smernica koje se koriste u sistemu.

Queue vam omogućavaju da upravljate i obrađujete veliki broj dolaznih poziva (npr. U Call centru). Obično ovi pozivaoci moraju biti povezani sa određenim odeljenjem, poput prodaje ili podrške. Dolazni pozivi se stavljaju u red (queue), a zatim se pozivi distribuiraju agentima prijavljenim u taj red. Kada koristite naš sistem, ovi agensi mogu biti lokalno ili udaljeno, pa čak mogu primati pozive i tokom putovanja.

Queue ispunjavaju kritičnu i potrebnu funkciju u mnogim preduzećima i zato moraju biti fleksibilni. Kada koristimo redove (queue), nudimo izbor strategija zvona koje se koriste za definisanje kako se pozivi distribuiraju između članova reda, mogućnosti reprodukcije muzike na čekanju ili druge poruke pozivima koji su duže na čekanju kao i podesivi tajmer koji definiše maksimum vreme kada pozivalac može čekati u redu dok poziv ne bude poslat na npr. govornu poštu.

Grupisanje je stara karakteristika u sistemima poslovnog telefona. To je sjajno sredstvo za upravljanje dolaznim pozivima u kompaniji. Ring Grupe u VoIP sistemu su još jače, nude više mogućnosti za distribuciju poziva među grupom ljudi.
Ring Gruše nude način da na više dolaznih poziva zvone na više uređaja. Kada neko pozove broj koji je povezan sa grupom zvona, svi uređaji koji su uključeni u grupu zvoniće određenim redosledom. Možete prilagoditi detalje poput: broj uređaja u grupi, redosled kojim bi trebali zvoniti, šta učiniti ako niko ne odgovori na poziv, itd..
Prvi razlog za korišćenje grupa zvona je obezbeđivanje ravnomerne raspodjele dolaznih poziva među određenim brojem ljudi. Odeljenja poput prodaje, korisničke usluge, tehničke podrške, pa čak i projektnih timova često koriste grupe zvona u tu svrhu.
Drugi razlog je osigurati da pozivaoci ne moraju dugo da čekaju pre nego što neko odgovori na poziv. Opet, ovo je veoma korisno za korisničku službu i timove za tehničku podršku. Međutim, i druge grupe poput menadžera i predstavnika koji obrađuju klijente visoke vrednosti zbog toga takođe koriste grupe zvona.

Da li su Ring Grupe pogodne za manje firme?
Sada se većina gore navedenih primera odnosi na velike korporacije sa mnogo zaposlenih i odeljenja. Ali prstenaste grupe mogu ponuditi koristi čak i za mali biznis sa pola tuceta zaposlenih.
Na primer, zamislite posao sa četvoro zaposlenih u kancelariji. Ne postoje odeljenja, pa prema tome svako dijeli posao u skladu sa svojom stručnošću i dnevnim obavezama. Možda čak i nemate recepcioner koji će odgovarati na pozive. Ako postoje grupe zvona, dolazni pozivi se mogu podesiti tako da zvone na sve stolove u kancelariji. Ko je besplatan i najbliži je uređaju za zvonjenje, može da odgovori na njega.
Razmotrite drugu situaciju. Pretpostavimo da u istoj kancelariji rade 3 prodavača. Želite da svi imaju jednaku priliku za sklapanje poslova. Možete postaviti grupu zvona tako da svaki dolazni poziv prelazi kroz svaki telefon dok neko ne odgovori. Sledeći poziv će početi od sledećeg uređaja u redu i tako dalje.

Funkcija konferencijske sobe omogućava grupi od 10 ljudi da učestvuju u telefonskom pozivu, formirajući virtuelnu sobu za sastanke. Svaka osoba će moći da govori i sluša grupu, omogućavajući vam da budete domaćini događajima kao što su programi treninga i sastanci tima.

Skytel Srbija uključuje integrisane konferencijske sadržaje, omogućavajući vam održavanje konferencija bez uključivanja trećeg dobavljača. Konferencije se lako postavljaju po vašoj pogodnosti i pristup je ograničen na učesnike koji imaju odgovarajući PIN kod (ili bez PIN koda) pre nego što im se dozvoli da se pridruže konferenciji.

Usluga prenosa poziva omogućava korisniku da prebaci postojeći telefonski poziv drugom korisniku ili telefonu. Kao deo potpuno upravljanog sistema poslovnog telefona, ovo je zajednička karakteristika koja se koristi za topli prenos, koji najavljuje poziv osobi kojoj upućuje poziv. Jednostavno prenesite sve pozive drugoj osobi na Voip.

Funkcija prenosa poziva omogućava prebacivanje poziva na drugo interno proširenje ili takođe na drugi spoljni telefon. Postoji mogućnost da na poziv odgovorite pre nego što ga prebacite ili obavite hladan prenos.

U osnovi, prenos poziva može sadržavati različite fleksibilne načine upravljanja dolaznim pozivima. Obično su 3 usluge ugniježđene u usluzi prenosa poziva, preusmjeravanje poziva, zadržavanje poziva i čekanje poziva.

Biranje poziva jedna je od najosnovnijih funkcija koja je obuhvaćena svakom telefonskom uslugom poslovne klase, bilo da je to analogni sistem ili VoIP mreža. Ova funkcija omogućava zaposlenom da odgovori na poziv koji zvoni na drugom uređaju, a koji se može nalaziti na drugom broju ili liniji. Može biti neverovatno korisna u mnogim okolnostima zbog čega ga nudi i većina VoIP usluga.
Kao i kod većine drugih VoIP-ovih značajki koje se nalaze u domaćinstvu, preuzimanje VoIP poziva može se uključiti ili isključiti putem internetske nadzorne ploče zajedno s većinom ostalih postavki. Međutim način na koji je ova funkcija konfigurisana razlikuje se od provajdera do provajdera.
Preduslov za aktiviranje poziva je da određeni uređaj mora podržavati opciju. Svaki VoIP telefon svakog proizvođača neće podržavati ovo, iako većina to čini.
Sekvencija za preuzimanje poziva varira od pružatelja usluga, ali često uključuje kombinaciju simbola zvjezdice, nekoliko cifara ili određeni broj proširenja.

Grupni Pickup
Omogućuje usmeravanje svih dolaznih poziva na određenu grupu brojeva na jedno proširenje ili na nekoliko različitih uređaja.
Ovo može biti neverovatno korisno u situacijama kada kancelarija iz bilo kojeg razloga nema osoblja – obnova zgrade, sezona praznika itd.
Funkcija preuzimanja poziva može se kombinovati sa drugima, poput čeka na poziv kako bi se osiguralo da kupci uvek razgovaraju sa zaposlenim umesto da ostavljaju poruku. Na primer, kancelarija može imati više linija za odeljenje za korisnike, ali samo dva predstavnika koja se javljaju na telefone određenog dana. Umesto da zaposleni trče od stola do stola kako bi odgovarali na pozive, oni mogu sa svojih telefona da primaju pozive upućene na druge uređaje.
Funkcija preuzimanja poziva takođe se može omogućiti samo za određenu grupu uređaja, omogućavajući prodavačima da odgovore samo na proširenja u svom odeljenju, a ne sa bilo kojeg drugog telefona.
Podešavanja mogu biti konfigurisana, izbrisana i modifikovana po potrebi. Neki dobavljači nude i detaljne evidencije poziva i zapise za kasnije analize poslovanja.

Govorna pošta je sanduče u kome pozivaci mogu ostavljati glasovne poruke, slično kao kod kućne sekretarice. U slučaju RingTime ™, snimljene poruke se odmah prosleđuju kao prilog glasovnoj datoteci na adresu e-pošte koju navedete i omogućavate da preuzmete glasovne poruke gde god da se nalazite.

Skytel Srbija omogućava snimanje ili otpremanje prilagođenih poruka koje se reprodukuju pozivaocu kada niste dostupni za odgovor na poziv. Ova poruka može davati uputstva pozivaocu da ostavi glasovnu poruku ili pruža druge dostupne opcije, poput navođenja alternativnih brojeva telefona za kontakt. Takođe postoji opcija skladištenja glasovnih poruka kod nas na OneDrive platformi, pri čemu se korisniku ove usluge pruža opcija prilaza i preuzimanja datoteka iz foldera u bilo kom trenutku.

Kako se većina sveta nadograđuje na VoIP, ljudi se pitaju da li se VoIP pozivi mogu snimati ili ne. Postoje zapravo dva načina za odgovor na ovo pitanje u zavisnosti od toga koja se perspektiva zahteva. Tehnički gledano, snimanje VoIP poziva nije baš teško, jer su jednostavno paketi koji se prenose preko podataka. Većina dobavljača VoIP-a nudi neki oblik snimanja poziva, bilo da je uključeno besplatno ili da se naplaćuje kao dodatna cena.
Druga perspektiva su pravna i privatna pitanja. Različite države mogu imati različita zakonodavstva koja regulišu ko može da snima telefonske pozive, kada i da li je potrebna ili ne pristanak druge strane. Na primjer, neke zemlje zabranjuju pojedincima da nezakonito snimaju pozive pod bilo kojim okolnostima, dok organizacije to mogu učiniti prema posebnim propisima. U drugima, i pojedinci i organizacije mogu snimati pozive pod uslovom da su sve strane u pozivu svesne da se to obavlja.

Kako zapisati glasovne poruke?
Uopšteno, za snimanje VoIP poziva nije potrebna posebna oprema ili čak određeni softver. To je funkcija koja je ugrađena u bilo koju aplikaciju koju nudi dobavljač ili treći klijent. Sve što je potrebno je da uključite postavku ili pritisnete dugme u softveru. VoIP provajderi nude preciznu kontrolu nad tim ko može snimati pozive, pod kojim okolnostima i da li da uključe ili ne pregovore koji obaveštavaju sve strane o snimanju.

Snimljeni pozivi se automatski skladište na jednu od lokacija koju klijent izabere. Pozivi se mogu poslati na email adresu, Google Drive, OneDrive, Dropbox ili se slati putem ftp-a.

Notifikacije se koriste za obaveštavanje o određenim događajima u sistemu Skytel Srbije, omogućujući vam da pravilno upravljate tim događajima i održavate potpunu kontrolu nad vašim glasovnim sistemom. Na primer, možda ćete želeti da budete obavešteni kada je glasovna pošta dostupna, kada se pozivalac pridruži konferenciji ili kada primi email.

Takođe možete odabrati način obaveštavanja, bilo SMS-om ili e-poštom. Pored toga, sistem vam omogućava da date prilagođeni tekst obaveštenja koji uključuje polja za „automatsko popunjavanje“, kao što su broj pozivaoca ili pozvani broj.

Crna lista koristi se za blokiranje dolaznih i / ili odlaznih poziva. Ako unesete telefonski broj dolaznog poziva na crnu listu, više nećete primati poziv sa ovog broja i pozivalac će čuti sledeće upozorenje: „Broj koji ste birali nije u funkciji. Proverite broj i pokušajte ponovo “. Sistem će tada prekinuti vezu.

Isto tako, ako na crnoj listi navedete telefonski broj odlazne liste, korisnicima će biti onemogućeno da pozivaju broj iz sistema.

Nakon što shvatite prednosti slanja faks poruka preko IP mreže ili Interneta umesto tradicionalne telefonske linije, želećete da znate kako to možete postići. Jedna bitna stvar koja se mora napomenuti kod faksiranja IP adresa je da se faks poruke ne šalju na i sa telefonskih linija kao i tradicionalno, pa stoga ne traže telefonske brojeve, već se šalju na i sa IP adrese. Da vidimo kako možete da faksirate preko IP-a na tri načina.

Korištenjem gateway faksa, putem T.38 protokola. To se takođe naziva faksiranje u stvarnom vremenu, tj. Faks poruke se šalju i primaju odjednom, bez potrebe da čekaju i čuvaju. Spolja deluje, poput tradicionalnog faksiranja.
Ako usmerite svoj virtualni broj faksa (bilo koji broj može biti upućen na VoiceHost faks uslugu), tada ćete moći primati faksove na bilo koju e-poštu.

Bez praćenja, kontrole i analize nema strategije. Naš sistem nudi efikasne alate za monitoring koji vam pružaju informacije u vezi sa aktivnostima poziva zaposlenih, kao što su broj, trajanje, vrsta i troškovi svih poziva koje su primili i obavili vaši agenti (takođe prikazano u grafikonima).
CDR može biti koristan menadžmentu kompanije prilikom analize određenog događaja ili aktivnosti pozivanja kompanije uopšte ili prilikom odlučivanja o budućoj poslovnoj strategiji.

Jednostavan način za dodavanje vrednosti vašoj investiciji.

Tačno znajte šta se događa u vašem kontakt centru, šta se dešava između vaših kupaca i agenata tokom poziva i koliko se vaši agenti pridržavaju smernica, je presudno za dugoročni uspeh. Ali, znajući šta se desilo tokom poziva nakon što je poziv završen, ne omogućava menadžerima kontakt-centra da intervenišu ili preduzmu mere dok je poziv još uvek u toku. Međutim, menadžeri i agenti za nadgledanje poziva u realnom vremenu mogu delovati, a ne samo reagovati.

Donesite svoj sopstveni uređaj VoIP često pomaže osobi koja donosi uređaj štedeći im novac na hardveru koji ne moraju da kupuju od svog novog VoIP provajdera. Da li smo već pred vama?
Ako je to slučaj, nastavite da čitate i znaćete tačno kako program Bring Your Own Device može spasiti vas i vašu kompaniju.

Šta to znači?
Recimo da se spremate da se prijavite za VoIP plan za vaše preduzeće i uzbuđeni ste koliko će to lako napraviti vaši telefonski sistemi. To je sjajno – ali shvatate da nešto nedostaje: stvarni hardver telefona iz koga planirate da upućujete pozive vaše kompanije.
Mnogi VoIP provajderi su svesni ovog problema i s nestrpljenjem će vam prodati sjajan hardver za telefon koji je kompatibilan sa VoIP sistemima. Ali mnogi VoIP provajderi će vam dozvoliti da koristite bilo koji uređaj spreman za SIP za njihove usluge.

Pitanja?

Kontaktirajte nas