SkyTel INO Poziv

Pozivi prema celom svetu

Pozivajte poslovne partnere gde god se nalaze po najpovoljnijim cenama

SkyTel Ino Poziv vam omogućava

INO Poziv cloud pbx Cenovnik

PrefixDestinacijaRSD/Min
61Australija6,00
614Australija-Mobilni7,20
43Austrija6,00
436Austrija-Mobilni7,20
32Belgija6,00
3245Belgija-Mobilni9,60
3246Belgija-Mobilni9,60
3247Belgija-Mobilni9,60
3249Belgija-Mobilni9,60
3277Belgija-Mobilni9,60
32483Belgija-Mobilni14,40
32484Belgija-Mobilni14,40
32485Belgija-Mobilni14,40
32486Belgija-Mobilni14,40
32487Belgija-Mobilni14,40
32488Belgija-Mobilni14,40
32489Belgija-Mobilni14,40
324670Belgija-Mobilni14,40
387Bosna i Hercegovina7,20
3876Bosna i Hercegovina-Mobilni15,60
359Bugarska6,00
35987Bugarska-Mobilni12,00
35988Bugarska-Mobilni12,00
35989Bugarska-Mobilni12,00
35998Bugarska-Mobilni12,00
35999Bugarska-Mobilni12,00
420Češka6,00
4206Češka-Mobilni7,20
4207Češka-Mobilni7,20
4209Češka-Mobilni7,20
382Crna Gora18,00
38268Crna Gora-Mobilni-MTel24,00
38263Crna Gora-Mobilni-Promonte18,00
38269Crna Gora-Mobilni-Promonte18,00
38260Crna Gora-Mobilni-TMobilni24,00
38266Crna Gora-Mobilni-TMobilni24,00
38267Crna Gora-Mobilni-TMobilni24,00
38278Crna Gora-Special Services18,00
38288Crna Gora-Special Services18,00
45Danska6,00
372Estonija48,00
358Finska12,00
3584Finska-Mobilni14,40
35850Finska-Mobilni14,40
33Francuska6,00
336Francuska-Mobilni7,20
337Francuska-Mobilni7,20
30Grčka6,00
3069Grčka-Mobilni7,20
31Holandija6,00
316Holandija-Mobilni7,20
852Hong Kong12,00
8521Hong Kong-Mobilni12,00
8524Hong Kong-Mobilni12,00
8525Hong Kong-Mobilni12,00
8526Hong Kong-Mobilni12,00
8528Hong Kong-Mobilni12,00
8529Hong Kong-Mobilni12,00
385Hrvatska6,00
3859Hrvatska-Mobilni8,40
91Indija7,20
353Irska6,00
35383Irska-Mobilni7,20
35385Irska-Mobilni7,20
35386Irska-Mobilni7,20
35387Irska-Mobilni7,20
35389Irska-Mobilni7,20
354Island6,00
35482Island-Mobilni7,20
35483Island-Mobilni7,20
35484Island-Mobilni7,20
35485Island-Mobilni7,20
35486Island-Mobilni7,20
35487Island-Mobilni7,20
35488Island-Mobilni7,20
35489Island-Mobilni7,20
354388Island-Mobilni7,20
354389Island-Mobilni7,20
354620Island-Mobilni7,20
354621Island-Mobilni7,20
354622Island-Mobilni7,20
354623Island-Mobilni7,20
354624Island-Mobilni7,20
354625Island-Mobilni7,20
354626Island-Mobilni7,20
354649Island-Mobilni7,20
354650Island-Mobilni7,20
354655Island-Mobilni7,20
354659Island-Mobilni7,20
354660Island-Mobilni7,20
354661Island-Mobilni7,20
354662Island-Mobilni7,20
354663Island-Mobilni7,20
354664Island-Mobilni7,20
3543803Island-Mobilni7,20
39Italija6,00
393Italija-Mobilni7,20
972Izrael6,00
9725Izrael-Mobilni18,00
81Japan6,00
8150Japan-Mobilni10,80
8170Japan-Mobilni7,20
8180Japan-Mobilni10,80
8190Japan-Mobilni10,80
1Kanada3,60
86Kina7,20
861Kina-Mobilni7,20
357Kipar6,00
3579Kipar-Mobilni7,20
370Litvanija6,00
3706Litvanija-Mobilni7,20
352Luksemburg7,20
3526Luksemburg-Mobilni12,00
36Mađarska6,00
3620Mađarska-Mobilni7,20
3630Mađarska-Mobilni7,20
3631Mađarska-Mobilni7,20
3650Mađarska-Mobilni7,20
3670Mađarska-Mobilni7,20
52Meksiko4,80
377Monako12,00
3777Monako-Kosovo Mobilni72,00
3773Monako-Mobilni43,20
3776Monako-Mobilni43,20
37720Monako-Mobilni48,00
3774Monako-Mobilni Kosovo72,00
49Nemačka6,00
491Nemačka-Mobilni7,20
47Norveška6,00
474Norveška-Mobilni7,20
479Norveška-Mobilni7,20
4758Norveška-Mobilni6,00
4759Norveška-Mobilni6,00
47810Norveška-Mobilni7,20
47815Norveška-Mobilni7,20
64Novi Zealand6,00
642Novi Zealand-Mobilni10,80
48Poljska6,00
4845Poljska-Mobilni7,20
4850Poljska-Mobilni7,20
4851Poljska-Mobilni7,20
4853Poljska-Mobilni7,20
4857Poljska-Mobilni7,20
4860Poljska-Mobilni7,20
4866Poljska-Mobilni7,20
4869Poljska-Mobilni7,20
4872Poljska-Mobilni7,20
4873Poljska-Mobilni7,20
4878Poljska-Mobilni7,20
4879Poljska-Mobilni7,20
4888Poljska-Mobilni7,20
351Portugal6,00
3516Portugal-Mobilni7,20
3519Portugal-Mobilni7,20
40Rumunija6,00
407Rumunija-Mobilni7,20
73Rusija14,40
74Rusija14,40
78Rusija14,40
79Rusija-Mobilni36,00
65Singapur12,00
1Sjedinjene Američke Države3,60
421Slovačka6,00
4219Slovačka-Mobilni7,20
386Slovenija7,20
3866Slovenija-Mobilni8,40
38630Slovenija-Mobilni8,40
38631Slovenija-Mobilni8,40
38640Slovenija-Mobilni8,40
38641Slovenija-Mobilni8,40
38643Slovenija-Mobilni8,40
38649Slovenija-Mobilni8,40
38651Slovenija-Mobilni8,40
38670Slovenija-Mobilni8,40
38671Slovenija-Mobilni8,40
38698Slovenija-Mobilni8,40
34Španija6,00
346Španija-Mobilni7,20
347Španija-Mobilni7,20
41Švajcarska9,20
417Švajcarska-Mobilni19,20
46Švedska6,00
4670Švedska-Mobilni7,20
4671Švedska-Mobilni7,20
4672Švedska-Mobilni7,20
4673Švedska-Mobilni7,20
4676Švedska-Mobilni7,20
4679Švedska-Mobilni7,20
46252Švedska-Mobilni7,20
46254Švedska-Mobilni7,20
46376Švedska-Mobilni7,20
46518Švedska-Mobilni7,20
46519Švedska-Mobilni7,20
46673Švedska-Mobilni7,20
46674Švedska-Mobilni7,20
46675Švedska-Mobilni7,20
46676Švedska-Mobilni7,20
90Turska7,20
905Turska24,00
44Velika Britanija6,00
447Velika Britanija-Mobilni7,20

Ino Poziv Standard Cenovnik

PrefixDestinacijaRSD/Min
61Australija7,20
614Australija-Mobilni8,64
43Austrija7,20
436Austrija-Mobilni8,64
32Belgija7,20
3245Belgija-Mobilni11,52
3246Belgija-Mobilni11,52
3247Belgija-Mobilni11,52
3249Belgija-Mobilni11,52
3277Belgija-Mobilni11,52
32483Belgija-Mobilni17,28
32484Belgija-Mobilni17,28
32485Belgija-Mobilni17,28
32486Belgija-Mobilni17,28
32487Belgija-Mobilni17,28
32488Belgija-Mobilni17,28
32489Belgija-Mobilni17,28
324670Belgija-Mobilni17,28
387Bosna i Hercegovina8,64
3876Bosna i Hercegovina-Mobilni18,72
359Bugarska7,20
35987Bugarska-Mobilni14,40
35988Bugarska-Mobilni14,40
35989Bugarska-Mobilni14,40
35998Bugarska-Mobilni14,40
35999Bugarska-Mobilni14,40
420Češka7,20
4206Češka-Mobilni8,64
4207Češka-Mobilni8,64
4209Češka-Mobilni8,64
382Crna Gora21,60
38268Crna Gora-Mobilni-MTel28,80
38263Crna Gora-Mobilni-Promonte21,60
38269Crna Gora-Mobilni-Promonte21,60
38260Crna Gora-Mobilni-TMobilni28,80
38266Crna Gora-Mobilni-TMobilni28,80
38267Crna Gora-Mobilni-TMobilni28,80
38278Crna Gora-Special Services21,60
38288Crna Gora-Special Services21,60
45Danska7,20
372Estonija57,60
358Finska14,40
3584Finska-Mobilni17,28
35850Finska-Mobilni17,28
33Francuska7,20
336Francuska-Mobilni8,64
337Francuska-Mobilni8,64
30Grčka7,20
3069Grčka-Mobilni8,64
31Holandija7,20
316Holandija-Mobilni8,64
852Hong Kong14,40
8521Hong Kong-Mobilni14,40
8524Hong Kong-Mobilni14,40
8525Hong Kong-Mobilni14,40
8526Hong Kong-Mobilni14,40
8528Hong Kong-Mobilni14,40
8529Hong Kong-Mobilni14,40
385Hrvatska7,20
3859Hrvatska-Mobilni10,08
91Indija8,64
353Irska7,20
35383Irska-Mobilni8,64
35385Irska-Mobilni8,64
35386Irska-Mobilni8,64
35387Irska-Mobilni8,64
35389Irska-Mobilni8,64
354Island7,20
35482Island-Mobilni8,64
35483Island-Mobilni8,64
35484Island-Mobilni8,64
35485Island-Mobilni8,64
35486Island-Mobilni8,64
35487Island-Mobilni8,64
35488Island-Mobilni8,64
35489Island-Mobilni8,64
354388Island-Mobilni8,64
354389Island-Mobilni8,64
354620Island-Mobilni8,64
354621Island-Mobilni8,64
354622Island-Mobilni8,64
354623Island-Mobilni8,64
354624Island-Mobilni8,64
354625Island-Mobilni8,64
354626Island-Mobilni8,64
354649Island-Mobilni8,64
354650Island-Mobilni8,64
354655Island-Mobilni8,64
354659Island-Mobilni8,64
354660Island-Mobilni8,64
354661Island-Mobilni8,64
354662Island-Mobilni8,64
354663Island-Mobilni8,64
354664Island-Mobilni8,64
3543803Island-Mobilni8,64
39Italija7,20
393Italija-Mobilni8,64
972Izrael7,20
9725Izrael-Mobilni21,60
81Japan7,20
8150Japan-Mobilni12,96
8170Japan-Mobilni8,64
8180Japan-Mobilni12,96
8190Japan-Mobilni12,96
1Kanada4,32
86Kina8,64
861Kina-Mobilni8,64
357Kipar7,20
3579Kipar-Mobilni8,64
370Litvanija7,20
3706Litvanija-Mobilni8,64
352Luksemburg8,64
3526Luksemburg-Mobilni14,40
36Mađarska7,20
3620Mađarska-Mobilni8,64
3630Mađarska-Mobilni8,64
3631Mađarska-Mobilni8,64
3650Mađarska-Mobilni8,64
3670Mađarska-Mobilni8,64
52Meksiko5,76
377Monako14,40
3777Monako-Kosovo Mobilni86,40
3773Monako-Mobilni51,84
3776Monako-Mobilni51,84
37720Monako-Mobilni57,60
3774Monako-Mobilni Kosovo86,40
49Nemačka7,20
491Nemačka-Mobilni8,64
47Norveška7,20
474Norveška-Mobilni8,64
479Norveška-Mobilni8,64
4758Norveška-Mobilni7,20
4759Norveška-Mobilni7,20
47810Norveška-Mobilni8,64
47815Norveška-Mobilni8,64
64Novi Zealand7,20
642Novi Zealand-Mobilni12,96
48Poljska7,20
4845Poljska-Mobilni8,64
4850Poljska-Mobilni8,64
4851Poljska-Mobilni8,64
4853Poljska-Mobilni8,64
4857Poljska-Mobilni8,64
4860Poljska-Mobilni8,64
4866Poljska-Mobilni8,64
4869Poljska-Mobilni8,64
4872Poljska-Mobilni8,64
4873Poljska-Mobilni8,64
4878Poljska-Mobilni8,64
4879Poljska-Mobilni8,64
4888Poljska-Mobilni8,64
351Portugal7,20
3516Portugal-Mobilni8,64
3519Portugal-Mobilni8,64
40Rumunija7,20
407Rumunija-Mobilni8,64
73Rusija17,28
74Rusija17,28
78Rusija17,28
79Rusija-Mobilni43,20
65Singapur14,40
1Sjedinjene Američke Države4,32
421Slovačka7,20
4219Slovačka-Mobilni8,64
386Slovenija8,64
3866Slovenija-Mobilni10,08
38630Slovenija-Mobilni10,08
38631Slovenija-Mobilni10,08
38640Slovenija-Mobilni10,08
38641Slovenija-Mobilni10,08
38643Slovenija-Mobilni10,08
38649Slovenija-Mobilni10,08
38651Slovenija-Mobilni10,08
38670Slovenija-Mobilni10,08
38671Slovenija-Mobilni10,08
38698Slovenija-Mobilni10,08
34Španija7,20
346Španija-Mobilni8,64
347Španija-Mobilni8,64
41Švajcarska8,64
417Švajcarska-Mobilni23,04
46Švedska7,20
4670Švedska-Mobilni8,64
4671Švedska-Mobilni8,64
4672Švedska-Mobilni8,64
4673Švedska-Mobilni8,64
4676Švedska-Mobilni8,64
4679Švedska-Mobilni8,64
46252Švedska-Mobilni8,64
46254Švedska-Mobilni8,64
46376Švedska-Mobilni8,64
46518Švedska-Mobilni8,64
46519Švedska-Mobilni8,64
46673Švedska-Mobilni8,64
46674Švedska-Mobilni8,64
46675Švedska-Mobilni8,64
46676Švedska-Mobilni8,64
90Turska8,64
905Turska28,80
44Velika Britanija7,20
447Velika Britanija-Mobilni8,64

*Cene su prikazane u dinarima bez uračunatog PDV-a (20%) 2023.03.01

Imate pitanja - stojimo vam na raspolaganju

Kontaktirajte nas da zajedno pronađemo najbolje rešenje.

Srbija+381 11 441 9000
Rusija+7 499 609 1310
Bosna I Hercegovina+387 33 9 222 55
Hrvatska+385 1 8 000 133
Austria+43 1 229 7502
Francuska+33 1 8122 4316
Nemačka+49 911 9664 9849
Izrael+972 2 560 9686
Slovenija+386 1 777 4160
Švajcarska+41 43 550 7004

Ako imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica u vezi naših proizvoda i usluga možete nas kontaktirati putem ovog formulara, a nama će biti drago da vam pojasnimo svaki detalj i to u najkraćem mogućem roku.

Skytel INO Pozivi

Molimo da unesete sve neophodne podatke za
BESPLATN test SkyTel INO Poziv servisa

Dragi posetioci, radi poboljšanja korisničkog iskustva ovaj sajt koristi kolačiće (“cookies”). Ukoliko nastavite da pretražujete ovaj sajt, pristajete na korišćenje kolačića.